Dětská podniková skupina NHKZ Steel s.r.o. "U jelenů"

Příjemce realizuje projekt Dětská podniková skupina NHKZ Steel s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

INFORMACE O PROJEKTU

Dětská podniková skupina NHKZ Steel s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014237

Popis projektu:
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace, v sídle společnosti příjemce NHKZ Steel s.r.o. a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. Důvodem provozu DS je kromě jiného také nedostatečná nabídka služeb péče o dítě v okolí, příp. jejich nedostatečná provozní doba či vysoká cena této služby.

  • adresa místa provozu DS: Lázeňská 557, 789 61 Bludov (adresa bez čísla orientačního)
  • kapacita DS: 8
  • typ zařízení péče o děti předškolního věku: dětská skupina dle zák.č.247/2014 Sb.
  • forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: podniková

Zařízení péče o děti doplňuje dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace tvoří ucelený systém péče o dítě od 1 roku do zahájení školní docházky.

Harmonogram projektu:

Projekt je realizován v celkové délce trvání 18 měsíců.
Fáze provozu DS je realizováno v období: 10. 02. 2020 – 09. 08. 2021

Aktivity projektu:

  • Provoz zařízení péče o děti

Kontaktní osoba projektu:

Stanislava Hohnová
manažerka DS
hohnova@nhkz.cz