Projekty spolufinancované Evropskou unií

Projekt: "Rozšíření výrobních možností s cílem posílení tržní pozice"

Předmětem projektu je pořízení 4 nových výrobních technologií (portálové obráběcí centrum, vertikální obráběcí centrum, popisovací laser a zvedací zařízení) pro růst efektivity výroby, zvýšení produktivity, přesnosti a rozšíření výrobních možností a především zvýšení kapacity výroby. Projekt odráží požadavky trhu a našich stálých zákazníků po větších lisovacích a střižných nástrojích a nejen, že umožní uspokojit stávající poptávku, ale otevře prostor pro získání nových zakázek a obchodních příležitostí. Bude celkově posílena konkurenceschopnost firmy a upevní se její pozice na relevantním trhu. Realizace projektu probíhá v letech 2016 - 2018. Spolufi­nancování je podpořeno prostřednictvím OPPIK, programu Technologie.

Projekt: "Školící středisko - Bludov"

Cílem je vybudování reprezentativního školicího střediska společnosti NHKZ Steel s.r.o., které bude využíváno vlastními zaměstnanci a partnery z řad odběratelů, dodavatelů či regionálních firem.

Krom učeben pro teoretickou výuku, bude součástí také laboratoř pro praktická cvičení.