Politika kvality

CO JE SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY?

Ve smyslu mezinárodní normy ISO 9001:2015 jde o způsob řízení firmy, zaměřený na spokojenost zákazníka.

CO SE ODEHRÁVÁ V NHKZ V 1. POLOLETÍ 2024?

Zavádíme systém řízení kvality zaměřený na spokojenost zákazníka.

CO JE PŘITOM DŮLEŽITÉ?

1) Stanovit firemní politiku kvality a z ní odvodit měřitelné cíle kvality.

2) Definovat činnosti, které budou zajišťovat naplňování firemní politiky.

3) Popsat průběh pracovních činností - zakázek.

4) Určit kritéria a metody, hodnocení, zdroje a informace, jimiž ověříme, že naše naplánované činnosti probíhají správně a jsou efektivní.

5) Procesy zavést, seznámit s nimi všechny zúčastněné a zajistit jejich dodržování.

6) Měřit, monitorovat a analyzovat naplánované činnosti.

7) Na základě hodnocení, analýzy, provádět opatření pro dosažení plánovaných cílů, neustále zlepšovat své činnosti.

KOHO SE ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU KVALITY TÝKÁ?

Všech zaměstnanců a členů vedení.

A CO Z TOHO NHKZ BUDE MÍT?

Zlepšíme naše konkurenční schopnosti – spokojený zákazník, další zakázky, nový zákazník.