O nás

Společnost NHKZ Steel s.r.o. se od počátku své činnosti věnuje konstrukci a výrobě nástrojů určených pro stříhání a tváření plechů za studena. Dále vývoji a konstrukci svařovacích, frézovacích a měrových přípravků dle požadavků zákazníka.

Svoji výrobu doplňujeme o obrábění strojních dílů vysoké přesnosti a složitých tvarů.

Vyrábíme svařovací přípravky různé složitosti pro robotizované nebo manuální pracoviště.

Řešíme pro naše zákazníky i automatizaci-robotizaci sériové výroby, která vede ke zvýšení efektivity práce.

Historie firmy

2010

Společnost NHKZ Steel s.r.o. vznikla 18.října 2010 zapsáním u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44978.

Od počátku své činnosti se věnujeme vývoji, konstrukci a výrobě nástrojů určených pro stříhání a tváření plechů za studena. Věnujeme se také vývoji a konstrukci svařovacích, frézovacích a měrových přípravků dle požadavků zákazníka. Svoji výrobu doplňujeme o obrábění dle technických a kapacitních možností s ohledem na potřeby zákazníků.

Provozovna firmy byla původně umístěna v pronajatých prostorech Stavebního dvora v Rovensku u Zábřeha. Do těchto prostor jsem pořídili první tří osé obráběcí centrum zn. QUASER.

2011

V následujícím roce jsme doplnili strojní park o klasické stroje a vybavení, jako např. soustruh SUI-50, SU18, frézka FA3V, bruska na plocho, radiální vrtačka, sloupová vrtačka. Během tohoto roku jsme ještě strojní park rozšířili o první drátovou řezačku FANUC a starší elektroerozivní vrtačku.

Po doplnění strojového vybavení jsme přijali další zaměstnance pro obsluhu těchto strojů a pro dokončení nástrojů, s čímž jsme spojili i vznik pracoviště nástrojařů. Důsledkem tohoto rozšíření se podařilo rozvinout také konstrukci a přípravu výroby a začali jsme investovat do softwarového a programového vybavení - CAD/CAM.

2012

Díky požadavkům zákazníků na výrobu nástrojů o větších rozměrech jsme pořídili větší tří osé obráběcí centrum, opět zn. QUASER. K ucelenosti pracovního procesu při výrobě lisovacích nástrojů byl pořízen i starší excentrický lis o síle 160t.

Narůstající požadavky na množství a složitost výrobků nás přivedly k rozšíření konstrukční kanceláře, k příjmu nových kvalifikovaných pracovníků a k růstu pořizovaných licencí konstruktérských softwarů.

2013

Z důvodu zkrácení dodacích lhůt jsme pořídili převratnou technologii 3D laserového řezání plechů do tl. 4mm, pomocí vláknového laseru umístěného na paži průmyslového robota Stäubli. Jelikož v dané době nebyla podobná technologie zatím aplikována nikde v České republice, můžeme nyní říct, že se jednalo o vývoj nového pracoviště včetně stavebních úprav prostorů s ohledem na bezpečnost práce.

2014

Počátkem tohoto roku došlo k zásadnímu rozhodnutí pořídit vlastní nemovitost s dostatečnou rezervou pro stále se rozrůstající výrobu i kanceláře. Koupili jsme areál bývalé sodovkárny známé jako NEALKO Bludov. Kvůli zanedbanému stavu opuštěného areálu jsme přistoupili k razantní rekonstrukci a přestavbě, včetně rozvodů energií a vody. Základní rekonstrukce se podařila zrealizovat ve velmi krátkém čase a v srpnu téhož roku jsme se do nových prostor přestěhovali. Díky novým prostorům jsme ještě pořídili druhou drátovou řezačku FANUC.

2015

Následující období jsme pojali jako ekonomicky stabilizační, abychom nabrali sílu pro další rozvoj. V druhé polovině roku jsme se podíleli na založení dceřiné společnosti IMVDesign s.r.o., kde NHKZ Steel s.r.o. je nyní majoritním vlastníkem. Záměrem se stala úspěšná účast na trhu průmyslové automatizace, robotizace a laserových technologií.

Kromě vývoje a konstrukce průmyslových pracovišť jsme se začali zabývat využitím použitých průmyslových robotů KUKA a jejich následný servis.

Společně jsme získali významný projekt zaměřený na konstrukci a výrobu svařovacích přípravků pro výrobní linku ve firmě HAUK s.r.o. s následnou zástavbou a osazením roboty včetně oživení od společnosti IMVDesign. Tímto se nám potvrdila provázanost a doplnění činností obou firem.

2016

V roce 2016 se i nadále prohlubovala spolupráce mezi mateřskou a dceřinou společností. V tomto roce společnost mohla nově nabídnout služby lakování a 3D tisku díky nově pořízené stříkací kabině SAICO a 3D tiskárně.

2017

V daném roce bylo zažádané hned o tři dotace EU. První byla z Ministerstva průmyslu a obchodu na pořízení čtyř technologií, na základě čehož bylo obdrženo ještě tentýž rok Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto byl ke konci roku zakoupen první stroj z dotací, a to vertikální obráběcí centrum CNC MCV 1000 SPED.

Mimo dotace bylo zakoupeno ještě vertikální obráběcí centrum QUASER.

Další poskytnutá dotace byla na zřízení školicího střediska v prvním patře budovy, jež se začala realizovat až v dalším roce.

Poslední poskytnutá dotace v daném roce byla dotace na dceřinou společnost na vybudování a provoz zařízení péče o děti předškolního věku. Díky tomu byla zahájena rekonstrukce části prvního patra budovy a od listopadu začal provoz dětské skupiny. Ta byla k dispozici až pro 11 dětí zaměstnanců NHKZ Steel s.r.o. a IMVDesign s.r.o.