Robotické frézování

Pracoviště robotického frézování

Kromě nasazení robotů jako obsluhy u obráběcího centra se setkáváme i s frézováním pomocí robotu. Hlavní výhodou je možnost obrábět tvarově a rozměrově náročnější dílce. Frézovací hlava je umístěna na šesté ose robota. Velikost pracovní plochy je omezena pouze dosahem zvoleného robota. Tento rozměr je možné zvětšit díky použití lineárního pojezdu jako sedmé osy. Nejčastěji se setkáváme s obráběním plastů a kompozitních materiálů, dále to může být i dřevo, případně kovy a další. Časté využití je například v sochařství, ořezávání dílců, čištění, broušení a další. Zkuste nás oslovit se svým požadavkem a my navrhneme vhodné technologické řešení pro Vaši aplikaci.