Robotická manipulace

Robotické pracoviště - nakládka

Zařízení sloužící pro automatické zakládání plechových výlisků do lakovací linky zákazníka. Vstupem zařízení je nakládací pozice na řetězovém dopravníku, kam obsluha naloží pomocí VZV paletu s plechovými výlisky - cca 500 ks. Paleta je transportována do vyskladňovací pozice, ze které robot odebírá po jednom kuse plechové výlisky a zakládá je na unášecí vertikální dopravník lakovací linky. Úchop plechů je realizován podtlakově. Po vyskládání celého stohu plechů robot automaticky provede složení palety. Ta následně odjíždí do odběrné pozice na řetězovém dopravníku. Odtud obsluha prázdnou paletu odebírá pomocí VZV. Součástí zařízení je ochranné oplocení včetně jednoho elektronicky chráněného vstupu pro servisní práce. Součástí oplocení jsou výstražné a příkazové štítky ve shodě s pravidly BOZP. Celý proces je řízen z nadřazeného PLC systému, který je také součástí dodávky.

Robotické pracoviště - vykládka

Zařízení sloužící pro automatické odebírání plechových výlisků z lakovací linky zákazníka a jeho skládání na palety pohybující se po řetězovém dopravníku.
Paleta po naplnění je transportována do vyskladňovací pozice, ze které je odebírána obsluhou pomocí VZV. Prázdné palety jsou na tento dopravník vkládány na opačné straně dopravníku. Součástí zařízení je ochranné oplocení včetně elektronicky chráněných vstupů pro servisní práce. Celý proces je řízen z nadřazeného PLC systému, který je také součástí dodávky.