Robotické svařování

Svařování metodou MIG/MAG

Robotické pracoviště pro svařování metodou MIG/MAG za použití svářecího systému FRONIUS a robota KUKA KR16 L8 ARC HW.

Pracoviště se skládá ze dvou částí - část pro přípravu a část pro svařování. Zatímco na jednom pracovišti robot svařuje, na druhém obsluha mezitím připraví a upevní svařované díly k přípravku. Po svaření se obsluha přemístí na pracoviště první, kde provede odebrání svařeného dílu a upnutí dílů pro svaření nové palety, zatímco robot se přesouvá na vedlejší pracoviště, kde probíhá svařování nového dílu.

Mezi pracovištěmi se robot pohybuje na 10 m dlouhém pojezdu - lineární jednotka KUKA KL 250-3, jehož ovládání je integrováno do řízení robota. Obě části pracoviště jsou vybavené univerzálními přípravky pro upínání různých druhů palet, který jsou umístěny na horizontálních polohovadlech KUKA KP1 HC2000.

Zařízení může obsluhovat proškolená osoba bez svářecích zkoušek.

Bodové svařování

Celkem čtyři svařovací roboti spolu kooperují a obsluhují přípravky umístěné na elektromechanickém otočném stole. Přípravky do stolu zakládá obsluha přes prostor hlídaný optickou závorou.

Celé pracoviště je navrženo s ohledem na bezpečnost a nepřerušovaný provoz. Svařovací kleště jsou umístěné na hlavě robotů. K jejich čištění dochází pomocí čistícího zařízení umístěné v dosahu robotů.

Nabízíme i další typy svařovacích pracovišť:

  • TIG SVAŘOVÁNÍ
  • LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ

Kromě kompletní realizace nových svařovacích pracovišť, nabízíme také zabezpečení Vašich stávajících
pracovišť podle platných právních předpisů ČR.